لوگو شرکت سامان تجهیز نور

شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور

ایزوهای شرکت سامان تجهیز نور  

کنترل های تجاری

بر اساس استانداردها و معیارهای جهانی، آزمایشگاه باید روشهایی جهت کنترل کیفیت برای پایش کارایی و کیفیت تستها داشته باشد. یکی از این روشها، کنترل کیفی داخلی است که شامل ارزیابی و بررسی مداوم روشهای مورد استفاده جهت سنجش آنالیتهای مختلف در آزمایشگاه می باشد. یکی از مهمترین ابزارها در این زمینه استفاده از نمونه های کنترلی در مقادیر مختلف می باشد. نمونه های کنترلی مورد استفاده باید ماتریکس مشابه نمونه بیولوژیک مورد استفاده در سنجش را داشته و از پایداری مناسبی برخوردار باشند. غلظت آنالیت و حجم این نمونه کنترلی باید مناسب باشد.

شرکت سامان تجهیز نور

کیت های کنترل های تجاری را با نمایندگی برترین برندهای جهانی، ارائه می دهد.
•  Fertility Q Sure Control(1 level)
•  Multi ligand Q Sure Control(3 levels)
•  Anti-Thyroid Autoimmune Q Sure Control(2 levels)
•  Thyroid binding globulin Q Sure Control(3 levels)
•  TMC-300 Tumor Marker Control(3 levels)
•  Maternal Q Sure Control(3 levels)
•  Human Anti-mouse Antibody (HAMA) Control
•  Coagulation Control
•  Direct Enzymatic HbA1c Control
•  Glycated serum Protein Control
•  Insulin Control
•  Retinol Binding Protein Control
•  Homocysteine Control
•  Multi-analyte Lipid Control
•  Cardiac Troponin I Control
•  Myoglobin Control
•  Adenosine Deaminase Control
•  Total Bile Acids Control
•  Cystatin C Control
•  25-Hydroxy Vitamin D Control
•  Vitamin D Control
•  hs-CRP Control
•  Myeloperoxidase Control
•  Procalcitonin Control
•  Lipase Control
•  Sodium (Enzymatic assay) Control
•  Potassium (Enzymatic assay) Control
•  D-Dimer Control
•  ɑ-Fetoprotein Control
•  CEA Control
تهران - بزرگراه آبشناسان - خیابان سردار جنگل شمالی
خیابان پنج تن - بلوار قدس - کوچه دوم شرقی - پلاک 8 - واحد 1

info@samantajhiz.com
85518 - 021
سامان تجهیز در شبکه های اجتماعی

      
تمام حقوق ای وب سایت برای شرکت سامان تجهیز نور محفوظ می باشد

2024
Top