لوگو شرکت سامان تجهیز نور

شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور

ایزوهای شرکت سامان تجهیز نور  

تست های بیماری های عفونی

عفونت

، حاصل تهاجم ارگانیسم هایی مثل باکتریها، ویروسها، قارچها و انگلها به بافتهای بدن است. طبق آمار منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت در سال 2010 میلادی 10 میلیون نفر در دنیا در اثر ابتلای به بیماریهای عفونی جان سپردند.
در عفونتها تشخیص زود هنگام و درمان به موقع از پیشرفت بیماری، سرایت و بروز مشکلات دراز مدت جلوگیری به عمل می آورد. تشخیص زودهنگام و درمان به موقع توسط تستهای تشخیصی مناسب امکانپذیر خواهد بود. با توجه به انواع بسیار زیاد میکروارگانیسمهای ایجاد کننده عفونت، تستها و روشهای تشخیصی بسیاری جهت شناسایی و انتخاب شیوه درمان آنها وجود دارد.
امروزه جهت شناسایی بسیاری از عوامل عفونی ، روشهای تشخیص سریع از جمله روشهای ایمونوکروماتوگرافیک و روشهای الایزا ،جایگزین روشهای زمان بر کشت میکروبی شده اند که

شرکت سامان تجهیز نور

کیت های تشخیص طبی تستهای بیماریهای عفونی را با بهترین برندهای جهانی ارائه می دهد.
•  HBsAg
•  HCV Antibody
•  HIV 1+2 Antibody
•  Borrelia-G
•  Borrelia-M
•  Anti-H.Pylori IgG
•  Anti-H.Pylori IgA
•  Anti-H.Pylori IgM
•  Fecal H.Pylori antigen Quantitative
•  Fecal H.Pylori antigen Rapid test
•  Fecal H.Pylori antigen Strip test
•  Fecal Giardia lamblia antigen
•  Fecal Giardia lamblia antigen Rapid test
•  Fecal Giardia lamblia antigen Strip test
•  Fecal Cryptosporidium parvum antigen ELISA
•  Fecal Cryptosporidium parvum antigen Rapid test
•  Fecal Cryptosporidium parvum antigen Strip test
•  Fecal Rotavirus antigen ELISA
•  Fecal Rotavirus antigen Rapid test
•  Fecal Rotavirus antigen Strip test
•  Fecal Adenovirus antigen ELISA
•  Fecal Adenovirus antigen Rapid test
•  Fecal Adenovirus antigen Strip test
•  Fecal Campylobacter antigen Rapid test
•  Fecal Clostridium.difficile Rapid test
•  Procalcitonin
تهران - بزرگراه آبشناسان - خیابان سردار جنگل شمالی
خیابان پنج تن - بلوار قدس - کوچه دوم شرقی - پلاک 8 - واحد 1

info@samantajhiz.com
85518 - 021
سامان تجهیز در شبکه های اجتماعی

      
تمام حقوق ای وب سایت برای شرکت سامان تجهیز نور محفوظ می باشد

2024
Top